مینی پنکه سه منظوره سه پره HEJ

قابلیت نصب در حالت سقفی و رو میزی و دیواری - دارای گیره جهت قفل شدن به لبه میز یا دیگر صفحات

99,600 تومان
547,300 تومان
472,700 تومان

پنکه سقفی مدل SMC

پنکه سقفی مدل SMC

472,700 تومان