مینی پنکه سه منظوره سه پره HEJ

قابلیت نصب در حالت سقفی و رو میزی و دیواری - دارای گیره جهت قفل شدن به لبه میز یا دیگر صفحات

91,700 تومان
0 تومان
0 تومان

پنکه سقفی مدل SMC

پنکه سقفی مدل SMC

0 تومان